search cross

İnsan Kaynakları Politikamız

Akkaya Isı Makinaları ve Doğalgaz San. Ve Tic. A.Ş.’nin kendini var eden kaynaklara yaklaşımı insan önceliklidir. Sonuçta tüm kaynakları yöneten, denetleyen, geliştiren, çalışan ve karar veren insandır. Çalışanının kalitesi, kapasitesi ve gelişmişliği bir kurumun sahip olabileceği en büyük zenginliktir. AKKAYA ana ilkeleri doğrultusunda çalışanlarını kişisel ve mesleki olarak geliştirmeye, bağımsızlaştırmaya, uzmanlaştırmaya ve başarıyı onlarla paylaşmaya her koşulda özen gösterir.

AKKAYA ailesi olarak stratejik hedeflerimize ulaşmadaki başarımızın, çalışanlarımızın yetkinliklerine, kendilerini geliştirme ve AKKAYA için katma değer yaratma isteklerine bağlı olduğunun bilincindeyiz.

Bunun için, AKKAYA kurum içinde:

-Çalışanlarına karşı açık ve dürüst olmayı,

-Tüm çalışanları için fırsat eşitliğini,

-Çalışanları arasında sosyal dengeyi gözetmeyi

-Liyakatı ve başarılı çalışmaları değerlendirmeyi ana politika olarak benimsemiştir.

AKKAYA ana ilkeleri doğrultusunda gelecekte bu kurumda çalışmak isteyenlerde aşağıdaki nitelikleri arar;

-İş ahlakına sahip olmak ve dürüstlük.

-Tüm çalışmalarında özen ve kaliteden vazgeçmemek.

-Müşteriye her koşulda özen ve öncelik vermek.

-Gelişime açık olmak.

-Araştırmacı, yaratıcı kişilik.

-Bireysel girişimcilik.

-Takım çalışmasına uyum ve sorumluluk almak.

-Ülke ekonomisine katkı sağladığının bilincinde olmak.

-Değişen dünya koşullarının bilincinde olmak.

-Uluslararası pazarlarda var olduğunun sorumluluğu içinde hareket etmek.

Başvurularınızı akkaya@akkaya.com.tr üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.