search cross

ICCI – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı

  • Paylaş
  • 31 Mayıs 2023

ICCI – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı kapsamında düzenlenen “Kazan ve Yakıcılarda Teknolojik Gelişmeler” isimli KBSB (Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği) özel oturumunda, Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Cevat Akkaya “TS 2025: Buhar Kazanı İşletme, Muayene ve Bakım Genel Kuralları Standardı” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.

Mr. Ahmet Cevat Akkaya who is our general manager carried out a presentation entitled “TS 2025 Standard: General Rules for Operation, Inspection and Maintenance of Steam Boilers” in KBSB (Turkish Boiler and Pressure Vessel Manufacturers Association) special session named “Technological Developments in Boilers and Burners” organized within the frame of ICCI – International Energy and Environment Fair.